Màn chào cờ cùng tiếng pháo

Thời sự Thứ sáu, 17/9/2010, 14:56 (GMT+7)