Mỗi cuốn sách là một người thầy

Kiến thức trong những cuốn sách giúp con người trưởng thành nên chúng ta cần trân trọng và giữ gìn chúng.

Thời sự Thứ hai, 29/10/2012, 10:30 (GMT+7)