Một cây làm chẳng nên non

Chung sức đồng lòng để cùng giải quyết khó khăn. Đó cũng là sức mạnh của tập thể.

Thời sự Thứ sáu, 23/9/2011, 11:35 (GMT+7)