Một nghề và chín nghề

Người ta vẫn thường nói: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Bạn nghĩ sao về điều đó?

Thời sự Thứ hai, 16/1/2012, 02:52 (GMT+7)