Múa rối: Múa rồng, đánh vật

Thời sự Thứ năm, 29/1/2009, 23:34 (GMT+7)