Năm 2013 trong 2 phút 20 giây

Nhiều nhân cách lớn qua đời, thiên tai và chiến tranh giáng xuống người dân, rất nhiều biến động trên thế giới... đều đã lướt qua năm 2013.

Thời sự Thứ hai, 30/12/2013, 06:30 (GMT+7)