Nằm mảnh chai, cắm thương vào bụng

Thời sự Thứ năm, 30/12/2010, 12:03 (GMT+7)