Nếu không chắc thì đừng hứa hẹn

Nhận lời giúp một cách lấy lệ rồi không làm trách nhiệm thì còn tệ hơn là từ chối.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 09:53 (GMT+7)