Nghĩ cho mình và mọi người

Mình thoát nạn rồi thì cũng nên nghĩ đến những người khác nữa.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 10:02 (GMT+7)