Người dân Quảng Nam dỡ nhà, đào hầm chống bão

Để giảm thiểu thiệt hại về người và nhà cửa, người dân Quảng Nam đào hầm cho người già và trẻ em trú, dùng lưới đánh cá chằng mái nhà.

Thời sự Thứ bảy, 9/11/2013, 12:45 (GMT+7)