Người khuyết tật có thể làm việc như mọi người

Người khuyết tật sống đẹp và hữu ích…

Thời sự Thứ hai, 16/1/2012, 02:56 (GMT+7)