Nhà chung cư nghiêng

Thời sự Thứ tư, 6/4/2011, 08:26 (GMT+7)