Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Một hành động đẹp thật đáng nêu gương.

Thời sự Thứ sáu, 30/3/2012, 09:55 (GMT+7)