Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Nhặt được đồ không phải của mình thì nên trả người đánh mất bạn nhé!

Thời sự Thứ tư, 3/10/2012, 07:00 (GMT+7)