Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Khi nhặt được của rơi, bạn nên trả lại cho người đánh mất.

Thời sự Thứ ba, 21/5/2013, 08:54 (GMT+7)