Nhật thực ở Hà Nội

Thời sự Thứ sáu, 15/1/2010, 17:29 (GMT+7)