Nhếch nhác cột phân làn giao thông

Sau khi các cột phân làn giao thông gây ra nhiều vụ tai nạn cho người đi đường, ngành giao thông đã đưa các trụ bằng nhựa cứng đặt trước cột biển báo phân làn để cảnh báo người đi đường, hạn chế va chạm với cột biển báo phân làn. Tuy nhiên các trụ bảo vệ Љ墨眒䢵眒

Thời sự Thứ sáu, 6/1/2012, 06:02 (GMT+7)