Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche chia sẻ về hành trình tại Việt Nam

Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche dành nhiều tình cảm cho hàng triệu Phật tử cùng các tăng ni tại Việt Nam.

Đình Phúc

Thời sự Thứ hai, 21/4/2014, 18:06 (GMT+7)