Nhìn nhận mặt tốt của người khác

Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, chúng ta cần nhìn vào mặt tích cực của họ để phấn đấu.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 11:09 (GMT+7)