Niềm vui của bà

Gà con rất hiếu thảo. Một lần bà ốm, gà con và gà mẹ chạy đôn chạy đáo lo cho bà.

Thời sự Thứ tư, 3/10/2012, 12:14 (GMT+7)