Nói chuyện phải đúng phép tắc

Văn hóa ứng xử lúc nào cũng được đề cao. Hãy dạy con từ những điều nhỏ nhất.

Thời sự Thứ hai, 3/10/2011, 09:58 (GMT+7)

Tags: