Nước từ Trung Quốc và Lào về, người miền Tây hối hả gieo sạ

Các hồ chứa từ Trung Quốc và Lào tiếp tục xả khiến lưu lượng nước đổ về sông Tiền, sông Hậu tăng, độ mặn vì thế được dự báo giảm dần trên các sông ở ĐBSCL. Nông dân khu vực vùng Tứ giác Long Xuyên hối hả cày cấy, gieo sạ vụ hè thu.

Thời sự Thứ hai, 4/4/2016, 20:19 (GMT+7)