Ốc sên dựa vào chính mình

Ốc sên buồn rầu: Anh giun đất có mặt đất bảo vệ, chị sâu róm được bầu trời bào vệ còn mình thì không ai bảo vệ. Các bé hãy lắng nghe câu chuyện này nhé.

Thời sự Thứ sáu, 5/10/2012, 01:09 (GMT+7)