Đôi rồng chầu dưới chân tượng đài vua Lý

Thời sự Thứ năm, 1/1/2009, 13:10 (GMT+7)