Đồng diễn 1

Thời sự Thứ sáu, 24/9/2010, 15:33 (GMT+7)