Đồng diễn 2

Thời sự Thứ sáu, 24/9/2010, 15:40 (GMT+7)