Ông Tâm khai về các cuộc điện thoại

ông Tâm cho rằng gọi hàng chục cuộc điện thoại là để "an ủi".

Thời sự Thứ sáu, 30/3/2012, 04:10 (GMT+7)