Peace, giải nhất My voice, my video

Video giành giải nhất nhận được 192 phiếu bình chọn.

Thời sự Thứ bảy, 26/1/2013, 09:03 (GMT+7)