Phỏng vấn Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng

“Nếu sợ áp lực thì tôi đã không làm bởi mỗi quyết định quản lý đều ảnh hưởng tới số đối tượng nhất định. Nhưng quan trọng là quyết định đó mang lại lợi ích cho số đông hay số ít”

Thời sự Thứ hai, 3/10/2011, 01:19 (GMT+7)

Tags: