Phương án tác chiến của tàu Kilo trên Biển Đông

Tầu ngầm vượt trận địa thủy lôi, lặn sâu tránh tầu ngầm nguyên tử chống ngầm của địch...đó là những hình ảnh được mô phỏng trpng video 3D về hành trình tác chiến của phân đội tầu ngầm lớp Kilo trên biển đông.

Thời sự Thứ hai, 4/3/2013, 09:20 (GMT+7)

Loading