Quán cơm từ thiện và sách giá 2.000 đồng

Quán cơm Nụ Cười 3 ngoài bán cơm từ hiện, còn hỗ trợ thực khách đọc miễn phí hay mua sách với giá 2.000 đồng.

Thời sự Thứ năm, 16/5/2013, 07:18 (GMT+7)