Quân khu 7 diễn tập bắn đạn thật

Sư đoàn 5 vừa diễn tập chỉ huy một bên hai cấp bắn đạn thật ở ở thực địa, tại trường bắn quốc gia khu vực 3.

Thời sự Thứ hai, 9/1/2012, 11:49 (GMT+7)