Quan tâm, chăm sóc người già

Người già luôn cần được con cái quan tâm, chia sẻ.

Thời sự Thứ hai, 29/10/2012, 10:36 (GMT+7)