Quý trọng những gì đang có

Chúng ta thường xem nhẹ những gì mình có, để đến khi mất đi đi rồi mới biết đó là hạnh phúc.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 09:04 (GMT+7)