Rước đuốc từ Ninh Bình về Hà Nội

Thời sự Thứ năm, 2/9/2010, 15:59 (GMT+7)