Silent Party

Đây là lần đầu tiên một buổi tiệc vô ngôn dành cho các bạn trẻ Việt Nam diễn ra, do CLB ngôn ngữ ký hiệu tổ chức.

Thời sự Thứ sáu, 5/8/2011, 15:05 (GMT+7)