Sơ cứu người ngừng tim

Hội Tim mạch Anh hướng dẫn mới về cách sơ cứu bệnh nhân bị ngừng tim.

Thời sự Thứ tư, 21/11/2012, 02:54 (GMT+7)