Sơ tán dân tránh bão Nock-ten

Thời sự Thứ bảy, 30/7/2011, 12:31 (GMT+7)