Sống trung thực

Thấy tiền thừa nên trả lại cho người bán hàng, sống trung thực với lòng mình.

Thời sự Thứ tư, 17/10/2012, 06:43 (GMT+7)

Tags: