Sư giả khất thực ở TP HCM

Thời sự Thứ bảy, 7/2/2009, 09:50 (GMT+7)