Tái chế giỏ đựng đồ bằng giấy báo

Ý tưởng thực hiện khá là cơ bản là rất đơn giản, nhưng bạn sẽ cần khá nhiều thời gian và kiên nhẫn để hoàn thành một chiếc giỏ bằng giấy

Thời sự Thứ hai, 15/10/2012, 05:01 (GMT+7)