Tàu hộ vệ tên lửa của Lữ đoàn 162 Hải Quân

Các tàu hộ vệ tên lửa của Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi làm nhiệm vụ. Đây là chuyến đi biển dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Thời sự Thứ bảy, 14/1/2012, 09:14 (GMT+7)