Thả cá chép đưa ông Táo chầu trời

Thời sự Chủ nhật, 18/1/2009, 16:44 (GMT+7)