Thành thật là cách giữ chữ tín

Thành thật là cách giữ chữ tín tốt nhất trong kinh doanh.

Thời sự Thứ tư, 22/5/2013, 08:25 (GMT+7)