Thú chơi 'cây ăn thịt'

Người dân Sài Gòn đang rộ lên phong trào chơi 'cây ăn thịt', loại cây này có hình dạng giống nắp ấm. Với mùi hương đặc biệt tác dụng diệt kiến, ruồi, mũi...

Thời sự Thứ hai, 22/10/2012, 02:19 (GMT+7)