Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhận chức.

Thời sự Thứ năm, 10/11/2011, 03:15 (GMT+7)