Tiền mất tật mang

Dùng thuốc phải đúng thầy, đúng nơi nhé!

Thời sự Thứ sáu, 30/12/2011, 03:17 (GMT+7)

Tags: