Tiện mình phiền người

Bạn thấy thế có đúng không? Bạn làm người khác phiền phức hay ngược lại?

Thời sự Thứ ba, 29/11/2011, 02:28 (GMT+7)