Tiếng trống lân trung thu rộn rã

"tùng tùng cắc tùng tùng", tiếng trống lân trung thu rộn rã vang lên, theo sau là đoàn trẻ thơ lũ lượt rồng rắn làm nên không khí Tết Trung thu dung dị mà ấp áp.

Thời sự Thứ hai, 12/9/2011, 04:23 (GMT+7)