Tiêu tiền cũng phải học

Bạn ấy thích đôi giầy, nhưng bạn ấy không mua sau khi nghe lời khuyên của mẹ. Đó là bài học về sự tiết kiệm...

Thời sự Thứ tư, 21/9/2011, 05:37 (GMT+7)